• •Sport

  • • Politički događaji i kampanje
  • TV scenografija

    TV scenografije

    TV scenografije

    TV scenografije

    Osmišljavanje, izrada i postavka štandova, scenografija i bina za razne dogadjaje i manifestacije, uz kvalitetnu grafiku, rasvetu i audio-vizuelnu opremu doprinosi da ti događaji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.