Truss sajamski štandovi

Truss sajamski štandovi

Truss sajamski štandovi

Truss sajamski štandovi

Truss sajamski štandovi

Truss sajamski štandovi

Truss sajamski štandovi

Truss sajamski štandovi

Truss sajamski štandovi

Truss sajamski štandovi

Mogućnost primene jednostavnih, standardnih i cenovno povoljnih konstrukcijskih rešenja, korišćenje i kombinovanje različitih elemenata, kao i izrada unikatnih štandova, a sve upotpunjeno pažljivo izabranim grafičkim rešenjima i odgovarajućom rasvetom, zadovoljava najrazličitije potrebe i mogućnosti širokog kruga sadašnjih i budućih korisnika naših usluga.