• •Sport

 • • Politički događaji i kampanje
 • Kongresi - ESGO

  ESC

  ESC

  ESC

  ESC

  ESC

  ESC

  ESC

  ESC

  ESC

  ESC

  ESC

  ESC

  Osmišljavanje, izrada i postavka štandova, scenografija i bina za razne dogadjaje i manifestacije, uz kvalitetnu grafiku, rasvetu i audio-vizuelnu opremu doprinosi da ti događaji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.